Ενδιαφέρομαι για: για συσκευή: μοντέλο: Εύρεση
Φίλτρα Αναζήτησης

TV Wall Mount Noozy G150 for 26'' - 55'' Flat ScreenVESA from 200x200mm to 400x400mm. Maximum weight capacity 50kg
Βάση Στήριξης Noozy G150 για Τηλεοράσεις 26'' - 55' VESA από 200x200mm έως 400x400mm.'. Μέγιστη αντοχή βάρους 50kg

Κωδικός: 5210029063336
Συσκευασία: Box


more
TV Wall Mount Noozy G1102 for 15'' - 40'' VESA from 50x50mm to 200x200mm. Maximum weight capacity 15kg
Βάση Στήριξης Noozy G1102 για Τηλεοράσεις 15'' - 40'' VESA από 50x50mm έως 200x200mm. Μέγιστη αντοχή βάρους 15kg

Κωδικός: 5210029063428
Συσκευασία: Box


more
TV Wall Mount Noozy G155 for 32'' - 65'' VESA from 200x200mm to 400x600mm . Maximum weight capacity 50kg
Βάση Στήριξης Noozy G155 για Τηλεοράσεις 32'' - 65'' VESA από 200x200mm έως 400x600mm . Μέγιστη αντοχή βάρους 50kg

Κωδικός: 5210029095375
Συσκευασία: Box


more
TV Wall Mount Noozy G1302-4 for 14'' - 42'' VESA from 50x50mm to 400x400mm. Maximum weight capacity 35kg
Βάση Στήριξης Noozy G1302-4 για Τηλεοράσεις 14'' - 42'' VESA από 50x50mm έως 400x400mm. Μέγιστη αντοχή βάρους 35kg

Κωδικός: 5210029063404
Συσκευασία: Box


more
TV Wall Mount Noozy G1403 for 26'' - 55'' VESA from 100x100mm to 400x400mm. Maximum weight capacity 35kg
Βάση Στήριξης Noozy G1403 για Τηλεοράσεις 26'' - 55'' VESA από 100x100mm έως 400x400mm. Μέγιστη αντοχή βάρους 35kg

Κωδικός: 5210029063473
Συσκευασία: Box


more
TV Wall Mount Noozy G165 for 42'' - 85'' VESA from 300x300mm to 750x500mm. Maximum weight capacity 100kg
Βάση Στήριξης Noozy G165 για Τηλεοράσεις 42'' - 85'' VESA από 300x300mm έως 750x500mm. Μέγιστη αντοχή βάρους 100kg

Κωδικός: 5210029063374
Συσκευασία: Box


more
TV Wall Mount Noozy G1402 for 26'' - 55'' VESA from 200x200mm to 400x400mml. Maximum weight capacity 50kg
Βάση Στήριξης Noozy G1402 για Τηλεοράσεις 26'' - 55'' VESA από 200x200mm έως 400x400mm . Μέγιστη αντοχή βάρους 50kg

Κωδικός: 5210029063350
Συσκευασία: Box


more
TV Stand IH-B64 for 32'' - 70'' VESA from 27x35mm to 600x400mm Maximum weight capacity 50kg
Βάση Στήριξης IH-B64 για Τηλεοράσεις 32'' - 70'' VESA από 27x35mm έως 600x400mm Μέγιστη αντοχή βάρους 50kg

Κωδικός: 41259
Συσκευασία: Box


more
TV Stand IH-T70  for 40'' - 80'' VESA from 26x100mm to 600x500mm Maximum weight capacity 65kg
Βάση Στήριξης IH-T70 για Τηλεοράσεις 40'' - 80'' VESA από 26x120mm έως 600x500mm Μέγιστη αντοχή βάρους 65kg

Κωδικός: 41258
Συσκευασία: Box


more
TV Stand IH-B85 for 42'' - 90'' VESA from 82x35mm to700x500mm Maximum weight capacity 100kg
Βάση Στήριξης IH-B85 για Τηλεοράσεις 42'' - 90'' VESA από 82x35mm έως 700x500mm Μέγιστη αντοχή βάρους 100kg

Κωδικός: 41257
Συσκευασία: Box


more
TV Stand CP511 for 26'' - 50''  VESA from 30x50mm  to 600x400mm Maximum weight capacity 30kg
Βάση Στήριξης CP511 για Τηλεοράσεις 26'' - 50'' VESA από 30x50mm έως 600x400mm Μέγιστη αντοχή βάρους 30kg

Κωδικός: 41260
Συσκευασία: Box


more
TV Flor Stand Y609S-2  for 32'' - 55' VESA from 100x100mm to400x400mm Maximum weight capacity 25kg
Βάση Στήριξης Δαπέδου Y609S-2 για Τηλεοράσεις 32'' - 55' VESA από 100x100mm έως 400x400mm Μέγιστη αντοχή βάρους 25kg

Κωδικός: 5210029110849
Συσκευασία: Box


more
TV Flor Stand Y609S-1  for 32'' - 55' VESA from 100x100mm to400x400mm Maximum weight capacity 25kg
Βάση Στήριξης Δαπέδου Y609S-1 για Τηλεοράσεις 32'' - 55' VESA από 100x100mm έως 400x400mm Μέγιστη αντοχή βάρους 25kg

Κωδικός: 41238
Συσκευασία: Box


more
Wheeled TV Flor Stand Y800  for 32'' - 75'' VESA from 100x100mm to 600x400mm. Maximum weight capacity 50kg
Τροχήλατη Βάση Στήριξης Δαπέδου Y800 για Τηλεοράσεις 32'' - 75' VESA από 100x100mm έως 600x400mm. Μέγιστη αντοχή βάρους 50kg

Κωδικός: 41066
Συσκευασία: Box


more
Wheeled TV Flor Stand Y806-1  for 42'' - 85'' VESA from 200x200mm to900x600mm Maximum weight capacity 100kg
Τροχήλατη Βάση Στήριξης Δαπέδου Y806-1 για Τηλεοράσεις 42'' - 85'' VESA από 200x200mm έως 900x600mm Μέγιστη αντοχή βάρους 100kg

Κωδικός: 41241
Συσκευασία: Box


more
Τροχήλατη  TV Flor Stand YR10 for 42'' - 86'' VESA from 100x100mm to1000x600mm Maximum weight capacity 120kg
Τροχήλατη Βάση Στήριξης Δαπέδου YR10 για Τηλεοράσεις 42'' - 86'' VESA από 100x100mm έως 1000x600mm Μέγιστη αντοχή βάρους 120kg

Κωδικός: 41245
Συσκευασία: Box


more
Wheeled TV Flor Stand Y810  for 50'' - 120' VESA from 30x60mm to900x600mm Maximum weight capacity 120kg
Τροχήλατη Βάση Στήριξης Δαπέδου Y810 για Τηλεοράσεις 50'' - 120' VESA από 30x60mm έως 900x600mm Μέγιστη αντοχή βάρους 120kg

Κωδικός: 41067
Συσκευασία: Box


more